Alte avize


ATENȚIE!!!

Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, prelungește concursul  pentru ocuparea funcţiilor , după cum urmează:

 • Şef secţie asigurarea calităţii – 1 unitate;
 • Şef secţie formare continuă – 1 unitaţe;
 • Metodist – 1 unitate.  Actele vor fi depuse la Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, or. Chişinău str. G. Coşbuc 5, până la 20 mai 2018.

ATENȚIE!!!

Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor , după cum urmează:

 • Şef secţie asigurarea calităţii – 1 unitate;
 • Şef secţie formare continuă – 1 unitaţe;
 • Metodist – 1 unitate.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani şi deţine grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de Şef secţie asigurarea calităţii/Şef  secţie formare continuă/Metodist, depun personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a CEIU), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului (12 aprilie 2018, Universul Pedagogic), dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 6.  copia carnetului de muncă;
 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 9. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 10.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Concursul este organizat în temeiul ,,Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ professional tehnic” Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1363.

Actele vor fi depuse la Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, or. Chişinău str. G. Coşbuc 5, până la 01 mai 2018.    

Telefon de contact: 0 22 22 33 15, 0 22 22 14 87.   

Centrul de Excelență în Industria Ușoară se mândrește cu discipolii săi.

        Irina Calancea, absolventa Școlii Profesionale nr 8, din mun. Chișinău, actualmente CEIU, promoția 2003. Ea a fost una dintre discipolii Instituției care cu multă perseverență, profesionalism și dăruire de sine, timp de mai mulți ani și-a croit calea spre un viitor de invidiat. Acest drum n-a fost de loc ușor, fiind în străinătate cu investiții financiare personale, cu competențe profesionale avansate și cu o verticalitate de invidiat.
Irina Calancea întradevăr este mândria Centrului de Excelență în Industria Ușcoară, deoarece ea este unica basarabeancă care ne  duce faima la cele mai selecte expoziții.
Din numele meu personal și a celor 172 de angajați ai CEIU, îți dorim succese!
Cu respect, Raețchi Alexandra, director CEIU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INVITAȚIE  PENTRU PRESĂ

 

Viitorii croitori de la Centrul de Excelență în Industria Ușoară vor învăța meserie în laboratoare noi și performante

Centrul de Excelență în Industria Ușoară  (str. G. Coșbuc  5), la 07 decembrie curent,organizeazăevenimentul de Deschiderea 2 ateliere de instruire practică la meseria ,,Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă —  Cusător (industria uşoară).  Evenimentul  este conceput  sub forma unei întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Donatorii din partea proiectului CONSEPT, LED, Agenţi Economici, Directori ai IÎPT precum și cu toți doritorii de a face  cunoștință cu Centrul de Excelență în Industria Ușoară .

Cu ocazia acestui eveniment, elevii CEIU au pregătit mai  multe surprize plăcute printre care: expoziția de creație tehnică, expoziția ,,Primul meu produs”, expoziţia lucrărilor handmade ,,Compoziţii de Crăciun” ș.a..

Oaspeții prezenți la festivitate vor face cunoștință cu atelierele de instruire practică și vor putea admira câteva colecții de modele noi, prezentate de Teatrul de Modă,,Grație”.

Începutul evenimentului ora 1100

Scurt istoric: Centrul de Excelență în Industria Ușoară, ca instituţie de învăţământ, a fost înființat în anul 1945ca școală de ucenici (ФЗО),  actualmente fiind cunoscută  ca cea mai veche instituție din republică, ce pregătește  specialiști  în domeniul confecționării vestimentației la comandă  individuală și servicii.

Mândria  acestei instituții sunt cei peste 50 mii de absolvenți care  își desfășoară activitatea la diferite întreprinderi de confecții, precum și în alte domenii sociale  (pedagogie, juridică, știință, etc.).

Vino în lumea frumosului la cea mai experimentată instituției în domeniul industriei ușoare  cu cele mai vechi  și frumoase tradiţii, care oferă posibilitatea formării și dezvoltării profesionale .

Grație participării în Proiectele Internaționale CONSEPT, GOPA,  instituția beneficiază de reparație capitală și modernizarea atelierelor de instruire practică  și a sălilor de studii.

Pentru informații, contactați:

Tel: (022) 22-54-68, (022) 22-33-15, (022) 22-32-21

Email:centruexcelentaiu@yahoo.com

068569919 Stîncă Larisa – Director Adjunct  pentru Instruire și Educație