Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Anunț

Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere, după cum urmează:

  • Director adjunct pentru instruire şi educaţie – 1 unitate;

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani şi deţine grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de Director adjunct pentru instruire și educație depun personal sau prin reprezentant (la Secția Secretariat a IP CEIU), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 în Regulamentul „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere din instituțiile de învățământ professional tehnic;
  • copia actului de identitate;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • prezentarea unei probleme ce ține de procesul educațional în instituție și planul de soluționare a problemei.

Concursul este organizat în temeiul ,,Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic”, Ordunul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015.

Actele vor fi depuse la Instituția Publică Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară, mun. Chişinău str. G. Coşbuc 5, până la 02 iunie 2021 inclusiv.  

Telefon de contact: (022) 22-33-15, (022) 22-14-87.