Catedra disciplinilor socioumaniste

Planul de activitate


Componenta catedrei

 

Victorina intelectuală:

Evenimente, mistere și enigme ale istoriei

          La 07.12.2017 profesoara de istorie, Iașcov Angela a desfășurat victorina intelectuală: ”Evenimente, mistere și enigme ale istoriei”.

          Scopul fiind să manifeste interes pentru evenimentul istoric. Stimularea potențialului artistico- creativ al elevilor și dezvoltarea relațiilor de colaborare între elevi.

 

1 decembrie-Marea Unire

     La data de 01.12.2017 profesoara de istorie, Ișcov Angela a desfășurat spectacolul consacrat zilei 1 decembrie Marea Unire 1918, cu genericul: ”Unirea Românilor de pretutindeni”. Scopul fiind cunoașterea istoriei naționale și conștientizarea transmiterii valorilor păstrate de-a lungul timpului.

”S-a dus și toamna asta”

      ”S-a dus și toamna asta”- vorba scriitorului Ion Druță. Totuși, în ultima zi de toamnă, în cadrul unui atelier de creație, elevii grupei 200 împreună cu profesorul Liliana Cugut au reușit să se încălzească cu o ultimă rază a soarelui tomnatic, să urmărească dansul unei triste frunze desprinse din ram și să prindă în palme o picătură de ploaie ce mai păstrează căldura toamne.

Lecție publică la geografie

La data de 29.11.2017 profesoara de geografie și biologie Țapuchevici Diana a realizat 2 ore publice în grupa 234 la temele „Structura economiei mondiale. Diviziunea geografică internațională a muncii” și  „Agricultura mondială. Cultura plantelor. Creșterea animalelor”.

Activitate extracurriculară la limba română

La data de 23 octombrie în incinta CEIU profesoara de limba română Nicolaescu Aliona împreună cu elevii grupelor 133 și 134 a desfășurat activitatea consacrată poetului Dumitru Matcovschi cu genericul „Dumitru Matcovschi — fiul toamnei”.

      Poetul la 20 octombrie ar fi împlinit 78 de ani, a fost un poet, prozator, academician, publicist și dramaturg, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Este recunoscut în critica literară pe plan internațional și reprezintă un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia.

 

Lecție publică la geografie

La data de 20 octombrie 2017 profesoara de geografie Țapuchevici Diana a desfăsurat oră publică la geografie în grupa 233

la temele: „Structura rasială, etnolingvistică și religioasă a populației”  și cea de a doua temă „Structura populației pe grupe de vârstă și sexe. Resursele umane de muncă”

 

 

 

 

Activitate extracurriculară:

Ca un stugure de poamă stă Moldova pe harta lumii”


 

 

        La data de 11 octombrie 2017 în incinta CEIU profesoara de istorie Iașcov Angela  împreună cu elevii anului întâi din grupa 133 a desfășurat activitatea exctracurriculară:  „Ca un stugure de poamă stă Moldova pe harta lumii”.

        În cadrul acestei activități elevii au prezentat câteva file din istoria localității natale de unde vin, astfel cei prezenți la activitate  au cunoscut istoria locală și națională și au conștientizat necesitatea cunoașterii și transmiterii valorilor păstrate de-a lungul timpului.

       Scopul activității a fost cel de a stimula creativitatea elevilor în domeniul istoric și literar- artistic, de a valorifica valențele creative a elevilor, de a realeza un schimb de experiență între elevi, de a cunoaște și valorifica patrimoniul cultural din diferite zone ale țării.