Cercuri

       În Centrul de Excelență în Industria Ușoară activează cercul ”Dramatic” și  cercul de creație ”Tehnologia garnisirii vestimentare

           Elevele grupei 100 în cadrul cercului ”Tehnologia garnisirii vestimentare” au confecționat primele creații proprii.

          Cercul dramaticBaștina”, condus de Bulaevscaia Elena, profesoară de Limba și literatura română, numără  18 elevi îndrăgostiți de Frumos.

          Întrunirile sunt organizate și desfășurate săptămânal- joi, ora 1600

          Activitatea e axată pe montarea pieselor/ operelor literare cu elemente de specific național: tradiții, datini, cântece populare, doine, port etnic, etc.

          Fiecare spectacol jucat/ prezentat e un exercițiu inedit  de inițiere a noilor talente și de valorificare și apreciere a virtuților actoricești.