Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Scurt Istoric

Instituția Publică Centrul de Excelență în Industria Ușoară


A fost fondat în anul 2015 prin reorganizarea (contopirea) Școlii Profesionale nr.1 și Școlii Profesionale nr.8 mun. Chișinău .

De fapt înființarea uneia din aceste instituții (ȘP nr.8) datează din 04 martie 1945 fiind iniţial organizată ca FZU  (Școală de Meserii pe lîngă Fabrică) în domeniul industriei ușoare (Hotărârea Comitetului Executiv nr. 76), pentru întreprinderile: ,,Ionel”, ,,Zorile”, „Steaua Roşie”, „Fabrica de marochinărie de piele”, iar ce-a de a doua instituție (ȘP nr.1) a fost fondată la 7 martie 1973 pe atunci Școala Tehnică Profesională nr. 18.

Prin Hotărârea Comitetului Executiv nr. 1009 din luna iunie 1959, şcoala (filiala 1) capătă o altă structură organizatorică devenind Şcoala Profesională nr. 2, specializată în domeniul Deservirii sociale (croitori, metalurgi, fotografi).

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 795 din 20-08-1997, şcolile sunt reorganizate în Şcoli Profesionale Polivalente, unde instruirea de cultură generală şi profesională se realiza pe trepte.

În anul 2003 în urma procesului de reorganizare a şcolilor polivalente, instituţiile capătă vechea denumire de Şcoală Profesională (Hotărârea Guvernului R.M. nr.1371 din 17 noiembrie 2003).

În evoluţia istorică a Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară evidenţiem lărgirea continuă a serviciilor educaţionale prestate de instituţie, fapt ce denotă încrederea Guvernului în potenţialul instituţiei. În acelaşi timp, se accentuează necesitatea şi  importanţa racordării continuă a serviciilor educaţionale/profesionale la cerinţele pieţii muncii. Astăzi, instituţia noastră de învăţământ  le oferă elevilor oportunitatea de a alege propriul traseu de instruire şi formare profesională în dependenţă de timp şi rezultatul scontat. În Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară elevii pot obţine o meserie într-o perioadă scurtă de timp; pot obţine un certificat de calificare la una din specialitățile/meseriile muncitoreşti în domeniul industriei ușoare şi servicii. În cadrul instituției activează  Firme de Exercițiu care oferă posibilitate elevilor să-și dezvolte  abilitățile în domeniul antreprenoriatului.

Centrul cuprinde  o mare parte din spectrul de meserii din domeniile industrie ușoară şi servicii:

Codul specialității/meseriei

              Specialitatea   Durata    programului

72330

 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din  țesături

4 ani

723010

723011

 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă

Cusător (industria ușoară)

2 ani

2 ani

723012  Cusătoreasă (industria confecțiilor)

 1 an

723007  Confecționer articole de marochinărie

 2 ani

715017  Reglor utilaje tehnologice

 2 ani

1012002  Cosmetician

 1 an

 1012003  Frizer

 2 ani